Drégelyvári rege - 2. rész (avagy újabb nyílt levél Hiperaktív Obsitoshoz)

Kedves (mindig jókedvű) Hiperaktív Obsitos! 

Ha nem haragszol meg érte (vagy ha igen, akkor is), folytatom a hozzád intézett nyílt leveleim sorát, ugyanis – mint az előző bejegyzésemben utaltam rá – még több kérdésben szeretném a tanácsodat és a véleményedet kérni. Ezúttal a Drégelyvár Oktatási Központ által fenntartott, úgynevezett Koncz Márton Üzleti Hírszerző Akadémia (KMÜHA) nevű szerveződésről ejtsünk szót, amelynek Te vezetőségi tagja voltál. Kérdéseimet és kommentár után kiáltó felvetéseimet a válaszadás megkönnyítése érdekében, az előzőekhez kapcsolódva folyamatosan tovább számozva teszem fel, és ahol szükséges, egyértelműsítő magyarázatot, saját véleményt is fűzök hozzá (hogy legyen mivel vitatkozni, ha esetleg válaszra méltatsz).

7. Szerinted mi volt a KMÜHA? Egy valódi akadémia, vagy csak egy középfokú oktatási intézmény, esetleg egy ártalmatlan “gittegylet”, vagy inkább egy bűnszervezet?

Amint azzal a Facebookon nyilvános bejegyzésekben elbüszkélkedett, a KMÜHA-t a Dréglyvár Oktatási Központ (DOK) nemzetbiztonsági „oktató” tevékenysége szervezésének kezdeti időszakában, 2013-ban, egy bizonyos Dr. Kuti Ferenc alezredes (a Katonai Biztonsági Hivatal, KBH egykori munkatársa) alapította.

8. Nemzetbiztonsági szakértőként egyetértesz-e azzal a következtetésemmel, hogy a szervezet célja és rendeltetése kifejezetten a DOK által BM-es (és HM-es) támogatással megszerzett pályázati pénzek törvénytelen felhasználásának legalizálása volt? A DOK ugyanis semmilyen szakértelemmel, személyügyi, oktatói erőforrással nem rendelkezett a nemzetbiztonsági ismeretek oktatásához. Kuti Ferenc és Vida Tamás barátságának köszönhetően – később ők ketten alapították a Magyar Biztonsági Civil Akadémia (MBCA) nevű fantomszervezetet is, amelynek szintén tagja vagy – a DOK lett a KMÜHA „hivatalos” fenntartója, és ezzel legitimálta a lényegében csak egy Facebook-csoportként működő, sehol sem bejegyzett szerveződést. Esetenként a „KMÜHA D-Akadémia” DOK D-Akadémia néven tüntette fel magát.

9. Jogosult volt-e a Kuti-féle társaság a “D-Akadémia” és a “Koncz Márton” nevet használni?

A Koncz Márton-díj a katonai felderítőknek adható legmagasabb (miniszteri) szintű szakmai elismerés (bár az igaz, hogy a 2010-től hivatalban lévő Orbán-kormány alatt egyszer sem adták ki), a „D-Akadémia” pedig utalás az egykori ZMKA (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia) „D”, azaz „diplomáciai” tagozatára (ahol korábban a katonai hírszerzők felsőfokú képzését folytatták). Nyilvánvaló, hogy a KMÜHA civileknek nem oktathatott volna katonai felderítő (hírszerzési) ismereteket, de hivatásos katonai vagy polgári nemzetbiztonsági állományúaknak sem (mert őket az NKE-n kell oktatni). Márpedig az elnevezések arra utalnak, hogy a KMÜHA és a „D-Akadémia” a katonai felderítés területéről származó tapasztalatait kívánta az oktatásban átadni, illetéktelenül, illetékteleneknek.

10. Rajtam kívül még kiket próbáltál beszervezni a D-Akadémia illegális tevékenységében való részvételre?

2013-ban a KMÜHA alapítója és fenntartója (Kuti és Vida) a katonai elhárítás (volt KBH), a katonai felderítés (volt KFH), a Felderítők Társasága (FT) és a 2012-ben – a KFH és a KBH összevonásával) – megalakult Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) köreiben meglévő kapcsolatrendszerük felhasználásával nyugdíjas és aktív katonai felderítőket toborzott „akadémiai” oktatónak, amihez segítséget kaptak Dr. Kobolka István ezredestől (a KNBSZ oktatási ügyeket kézben tartó humán főosztályvezetőjétől, Kuti egykori főnökétől) és Dr. Béres János vezérőrnagytól, a KNBSZ akkori főigazgató-helyettesétől (valamint mások mellett Tőled is). A toborzást az FT-n keresztül folytatták, amelynek megtévesztett vezetői a beígért pénzügyi támogatás reményében és a KNBSZ vezetőinek „helyeslésében” bízva, átmenetileg félretették fenntartásaikat, sőt részvételre buzdították a tagságot.

11. Te hogyan foglaltál állást az FT fentiekkel kapcsolatos taggyűlésén? Van-e legalább egy icipici lelkifurdalásod emiatt? (Ezt már kérdeztem, de addig fogom ismételgetni, amíg érdemben nem válaszolsz rá. A sértegetést és a fenyegetőzést nem tekintem érdemi válasznak.)

12. Ezt is kérdeztem már, de a nyomaték kedvéért újra felteszem: Nemzetbiztonsági szakértőként (hiszen Te vagy a Magyar Hadtudományi Társaság Nemzetbiztonsági Szekciójának vezetője is, aki az MHTT nevében nemzetbiztonsági szakértői igazolvány kiadására is jogosult) láttál-e bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot a KMÜHA tevékenységében?

Bizonyára emlékszel rá, hogy a DOK, illetve a KMÜHA a közreműködő katonai felderítőknek – Neked is – jó fizetséget ígért, cserébe részletes szakmai önéletrajzot (a végzettségek, képzettségek, beosztások, pályafutás adataival), oktatási „portfóliót”, teljes szövegű publikációkat, sőt a tervezett elméleti előadásokat és gyakorlati tansegédleteket, a jegyzeteket is szöveges formában, előre kérte a jelentkezőktől. Néhány (okosabb) jelölt ekkor már belátta, hogy mibe keveredett, és visszalépett, de voltak szép számmal olyanok is, akik nem tudtak ellenállni a csábításnak. Ők azzal áltatták magukat, hogy a BM és a HM, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a KNBSZ felső vezetése bizonyosan fellépett volna a DOK-kal kötött együttműködési megállapodás ellen, ha azzal valami nem lett volna rendben (Megjegyzés: az FT teljes mértékben a KNBSZ-től függ, mert csak akkor tudja az alapszabályában vállalt feladatokat ellátni, ha mindenben egyeztet a szolgálattal. Még a honlapjukat is a KNBSZ üzemelteti).

13. Miért kellett a KMÜHA honlapját (www.d-akademia.hu) 2014-ben megszüntetni, és a még 2016-ban is üzemelő Facebook-oldalát valamikor elérhetetlenné tenni, illetve 2014-től fokozatosan átköltöztetni a Magyar Biztonsági Civil Akadémia Facebook oldalára?

 A honlap részletesen tartalmazta a KMÜHA által oktatni tervezett tantárgyakat és „képzéseket”, a tanárok szakmai tapasztalatait, végzettségét-képzettségét, nyelvtudását  és oktatási portfólióját (név nélkül, de szakmabelieknek vagy – egyes esetekben – gyakorlott internethasználóknak felismerhetően), sőt egy-két minta-tananyagot is. A Facebook-oldalon a tagok – többségük aktív vagy nyugdíjas katonai felderítő (mint Te is) vagy elhárító, mint Kuti Ferenc – a saját nevük alatt közöltek bejegyzéseket a D-Akadémia vagy „a DOK vezetése” képviseletében.

14. Tudod-e, hogy az Internet Archívum a D-Akadémia honlapjáról több “pillanatképet” is megőrzött?

15. Egyetértesz-e azzal, hogy a KMÜHA-ról a honlapon, illetve a Facebook-oldalon közölt információk alapján (úgymint tantárgyak, képzések, tanáraink stb.) kijelenthető: itt valójában nem egy „üzleti hírszerző” oktatásról volt szó (egyáltalán Ti tudjátok, mi az?), hanem feketén-fehéren katonai hírszerzésről és elhárításról, illetve annak a rendvédelmi, polgári nemzetbiztonsági és vállalatbiztonsági szférába való ellenőrizetlen, szakszerűtlen, veszélyes, titoksértő és törvénytelen átültetéséről.

16. Mint a tantervek összeállításában részt vevő, “óriási gyakorlati tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel rendelkező” oktató, tisztában vagy-e azzal, hogy “információgyűjtés, kérdezés és környezettanulmány”, valamint “partner követés és figyelés” körében gyakorlati feladatok megoldása – ha az nem az nbtv vagy a rendőrségi tv. alapján történik – állampolgári alapjogokat sérthet, ezért (nemcsak nemzetbiztonsági, hanem “üzleti hírszerzési” kontextusban is) büntetőjogi megítélés alá esik, különösen akkor, ha ez irányú “óriási gyakorlati tapasztalataidat” olyanoknak adod át, akiket sem az nbtv, sem a rendőrségi törvény nem hatalmazott fel külső engedélyköteles titkos információgyűjtési eszközök és módszerek használatára?

17. Szerinted a „vállalatbiztonsági” és az elektronikai biztonsági szakemberek kijelöléséről, megbízásáról és képzéséről szóló jogszabályokban a KMÜHA-nak “milyen lapot osztottak”? A hivatkozásokban felsorolt tantárgyak többsége Neked inkább vállalatbiztonsági, vagy inkább titkosszolgálati tudnivalónak tűnik?

18. A tanáraink rovatban 9 személy tudományos fokozatát, végzettségét-képzettségét, nyelvtudását, oktatott tantárgyát adják meg: kivétel nélkül mindahányan két-három évtizedes katonai titkosszolgálati tapasztalattal rendelkező nyugdíjas felderítők vagy elhárítók! Mitől lett “üzleti” ez az oktatás, és mitől “civil”?

A „Biztonsági, biztonságpolitikai alapok” és az „Információk elemzése-értékelése, felhasználásra történő előkészítése” tantárgyakat például egy olyan, több, mint 30 év katonai titkosszolgálati, azon belül diplomáciai tapasztalattal rendelkező, PhD-fokozatos egyetemi docens adja elő, aki angol, német, francia, holland „stb.” nyelveken tud felsőfokon. A leírás egy az egyben Rád illik (bár azóta az oktatói besorolásod még magasabb szintre emelkedett). Ezt abból az életrajzodból is tudni lehet, amit 2017 júliusában a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely honlapjáról töltöttem le, de azóta eltűnt onnan (nálam még megvan). Valamit viszont nem értek. Ha nem képez államtitkot (amiben biztos vagyok), akkor elárulnád, hogy az ötödik idegen nyelvet, amin tudsz, a D-Akadémia honlapján miért mismásoltad el egy “stb.”-vel? A doktori értekezésed szerzői ismertetőjének végén még szemrebbenés nélkül megadtad.

19. Úgy látod-e, mint én, hogy a KMÜHA (D-Akadémia) az esetleges külső (a tanfolyami költségeket saját zsebből álló) érdeklődőket és jelentkezőket megtévesztette, mert – azon túl, hogy sem a DOK-nak, sem a KMÜHA-nak nem volt engedélye nemzetbiztonsági oktatásra – arra sem volt esély, hogy a leendő hallgatók a pénzükért azt fogják kapni, amit ígértek nekik? Vagy talán (csak a példa kedvéért) Te Magad, aki három egyetemen is oktatsz, azon kívül számos szakmai és társadalmi szervezet vezető tisztségviselője és tagja vagy, ráértél „sehol máshol el nem érhető tudást” tükröző tananyagok kidolgozására és előadására? Szerintem legfeljebb az NKE-n, a Corvinus-on és a ZSKE-n (Zsigmond Király Egyetemen) oktatott (vagy szakfolyóiratokban publikált) ismeretek átcímkézésére és kutyafuttában, rutinból történő leadására lehetett időd és energiád. Az előző blogbejegyzésemben említett telefonbeszélgetés során nekem is azt mondtad, hogy „Lényegében azt kéne oktatnunk, amit az egyetem nemzetbiztonsági intézeténél is tanítanak”.

20. Egy csöppet sem zavart, hogy a kidolgozandó – nemzetbiztonsági tapasztalatokon alapuló – tananyagokat Te és oktató kollégáid egy szélhámosok által alapított, többször is adatlopáson kapott kamu-cég birtokába adták, és ezzel lehetővé tettétek illegális adatszerző, valamint adatkezelő tevékenységük kiterjesztését a (katonai) nemzetbiztonsági szférára?

21. Te, aki az egykori ZMKA D-tagozaton tanultál, és a KFH-nál eltöltött több, mit 30 év alatt tettél szert gyakorlati szaktudásra, és mindezt az NKE nemzetbiztonsági szakos képzésében részt vevő hivatásos tiszteknek egyetemi oktatóként adtad át, hogyan hunyhattál szemet a KNBSZ szakiskoláján (az NKE kihelyezett telephelyén) általad előadott, speciális katonai nemzetbiztonsági, tényleg sehol máshol el nem érhető tudás kiárusítása fölött (teljesen illetéktelen civileknek, vagy – ami talán még rosszabb – az elsajátított ismereteket jogellenes célokra felhasználni kívánó, az előírt működési területük határait átlépni szándékozó BM-es titkosszolgáknak)?

22. Talán nem tudtad, hogy az országos képzési jegyzékben (OKJ) nem szerepel „üzleti” hírszerzés vagy elhárítás? „Akadémiai szintű” és PhD-fokozatos, egyetemi oktatói besorolással, több évtizedes nemzetbiztonsági tapasztalattal rendelkező, még mindig hiperaktív nyugállományú honvédtiszt létedre kész voltál egy középfokúnak hazudott, valójában engedély és szakmai felügyelet, illetve titokvédelem nélküli „szürke” tanfolyamon átadni tudásodat ellenőrizetlen magyar és külföldi személyeknek? A Facebookon és a honlapon a D-Akadémia angolul is reklámozta magát.

Ha valakinek, akkor Neked pontosan tudnod kellett, hogy a DOK és a KMÜHA tevékenysége „alapból” törvénytelen, szakmaiatlan és nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztet. Mégis Te voltál a „projekt” egyik legaktívabb szorgalmazója és szervezője, aki a saját szervezeteidet (az egyetemet és a szolgálatot, valamint a szakmai közösséget is) “beugrattad” ebbe a bűnös vállalkozásba.

23. Nem szégyelled magad?

Budapest, 2019. január 24.

Tudodki.