A gumiszabály bosszúja, avagy nyílt levél Dr. Vejkey Imre úrnak

Tegnap volt a Felderítők Napja (ami egyben Szent Márton napja is). Véletlen vagy sem, e jeles dátumot követő első munkanapon küldtem meg Dr. Vejkey Imre úr, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága elnöke részére azt a nyílt levelet, amit másolatban Dr. Kövér László házelnök, más bizottságok elnökei és a Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Főosztályának vezetője is megkapott. Mindezt természetesen nem az ünneprontás, hanem a jobbítás szándékával.

Találomra kukkantsunk bele a levélbe:

...

  1. Ön szerint a Legfőbb Ügyészségnek, azon belül a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának és más szerveknek, ha állam elleni bűncselekmények jutnak a tudomásukra, úgy kell tenniük, mintha nem is értenék, hogy miről van szó? Talán a törvények tiltják, hogy hivatalos iratokban, határozatokban nevükön nevezzék a dolgokat?
  2. Mi a véleménye arról az ügyészségi taktikáról, hogy az állami, a társadalmi vagy a gazdasági rendet sértő, illetve veszélyeztető ügyekben teendő intézkedési kötelezettségüket azzal az érveléssel hárítják el, hogy a bejelentő „természetes jogi személyt” csupán áttételes jogi sérelem érte? Ha Magyarországot a „szövetséges fegyveres erő elleni kémkedés” bűntette üldözésének szándékos elmulasztása miatt kirekesztik az EU-ból, vagy a NATO a gyakorlatban velünk szemben alkalmazza először a kollektív védelem elvét, akkor a magyar állampolgárokat csupán áttételes sérelem éri, ami miatt nem is érdemes „panaszkodniuk”?
  3. Helyénvalónak tartja, hogy ügyészek által elkövetett szakmai hibák vagy bűncselekmények (megalapozatlan, törvénysértő határozatok, potenciálisan vádemelést eredményező tények vagy körülmények) esetében a felülvizsgálatot arra az ügyészre bízzák, akit az adott beadvány név szerint megnevez mint a kifogásolt cselekményekben közvetlenül érintett ügyészt? Ön szerint kivizsgálhatja-e Dr. Őri Gábor alezredes, legfőbb ügyészségi katonai ügyész, hogy Dr. Őri Gábor alezredes, legfőbb ügyészségi katonai ügyész határozata törvénysértő volt-e? Kivizsgálhatja-e Dr. Polt Péter legfőbb ügyész azt a gyanús egybeesést, hogy Dr. Polt Péter legfőbb ügyész docensi pályázatát (azóta már tanszékvezető egyetemi tanár) az NKE szenátusának ugyanazon ülésén, ugyanazon határozatban fogadták el, mint a feljelentéseimben potenciális terheltként megnevezett urakét? Bármiféle elfogultságtól vagy külső befolyásolástól mentesen felügyelhette-e Polt Péter az ő alá tartozó ügyészi szervezetek határozathozatalát olyan súlyos bűnügyekben, amelyek szorosan összefüggnek a (nemzetbiztonsági) felsőoktatás anomáliáival, azon belül az NKE oktatói pályázatok rangsorolásával is, amelyeknek ő is haszonélvezője volt? Vajon képes lehetett a legfőbb ügyész úr annak a szenátusi határozatnak a törvényességét (vagy törvénytelenségét) megítélni, amely őrá is vonatkozott? Lehetett-e elfogulatlan azokkal a saját egyetemi oktató kollégáival szemben, akiknek az esetében a pályázatban előírt feltételek hiányát, az álláshalmozást, az oktatói és vezetői kinevezések és megbízások titkosszolgálati kombinációk útján történő elosztását, a közhatalmi funkciók és a közhatalomtól elvben független egyetemi oktatói beosztások gyanús (és szabálytalan) egybeesését kifogásoltam? Felmerülhetnek-e ezek a kifogások vele szemben is?
  4. Ön szerint minden kritikai észrevétel elől ki lehet bújni jogászi csűrés-csavarással, jogi kiskapuk igénybevételével? Nem ezt hívják a joggal való visszaélésnek?
  5. Ön szerint sincs törvényes lehetőség azon ügyészségi határozatok hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására, amelyekről a határozatot hozó ügyészek érdemi indoklás nélkül kijelentik, hogy a hatályon kívül helyezésükre vagy megváltoztatásukra nincs törvényes lehetőség?
  6. Van-e arra törvényes lehetőség, hogy Ön a körülményeket mérlegelve összehívja az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának (esetleg más bizottságokkal közös) rendkívüli ülését, és napirendre tűzze Polt Péter meghallgatását az általam felvetett kérdésekben? Van-e arra törvényes lehetőség, hogy a bizottság engem is meghallgasson?
  7. Van-e arra törvényes lehetőség, hogy a T. Bizottság ne hallgasson meg engem és Polt Péter urat? Szerintem nincs.

 ...

A teljes dokumentum itt tekinthető meg:

https://drive.google.com/open?id=1bV57XTJVOWeP8uCIlEy2VKAEd8PWaM9c