Belügyminiszter Úr, Ön tudja, hogy Magyarország NATO-tag?

Szemelvények Naiv Balfácán Pintér Sándornak megküldött második nyílt leveléből:

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Az első Önhöz intézett (tegnapelőtti) nyílt levelem három téma köré csoportosítva tett fel kérdéseket, mégpedig

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) folytatott nemzetbiztonsági képzéssel kapcsolatos, 2012-ben kelt és mindmáig megválaszolatlan beadványom sorsát illetően;

- egy burleszkbe illő, névazonosságon alapuló személycsere tárgyában;

- és végül annak a BM-es közreműködéssel szabálytalanul megszerzett EU-s pályázati pénzekből támogatott, „üzleti hírszerző” kamuakadémiának az ügyében, amelynek egy többször is adatlopáson kapott tolvajbanda volt a fenntartója, és – amellett, hogy több ezer diákot megkárosított – a katonai felderítéstől megszerzett szenzitív nemzetbiztonsági ismereteket is kiárusította fűnek-fának.

Ebben a mostani (az Önnek szóló második) nyílt levelemben azzal kapcsolatban teszek fel újabb kérdéseket, hogy az Ön irányítása alatt álló egyik nemzetbiztonsági szolgálat (a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, NBSZ) volt főigazgatója, Dr. Boda József ny. vezérőrnagy hogyan és miért veszélyeztette szövetségesi kapcsolatainkat a titkosszolgálatok nemzetközi együttműködését érintő, szigorúan titkos adatok nyilvánosságra hozásával. A témakörök római, és a kérdések arab számokkal való – az előzőekben bevált – jelölését folytatólagosan megtartom:

...

  1. Ön tud arról, hogy Magyarország a NATO tagja?
  2. Egyetért azzal, hogy a NATO-tag Egyesült Államok nemcsak a „barátunk” (Kína is az), hanem a katonai szövetségesünk is (Kína nem az), ezért a saját, jól felfogott érdekünkben még a látszatát is kerülni kell annak, hogy az USA háta mögött, Amerika ellenében szövetkezünk Kínával?
  3. Ön szerint ha ilyen látszat keletkezne, annak a kínaiak (vagy az amerikaiak, vagy a magyarok) örülnének?

...

  1. Tisztelt Belügyminiszter Úr! Továbbra is akadályozni, vagy mától kezdve elősegíteni igyekszik azt, hogy a következő kérdéseket az illetékes magyar és szövetséges hatóságok a pártpolitikától függetlenül kivizsgálják:

- Mit keresett Boda tábornok Kínában? Kinek a megbízásából, és miről tárgyalt az NBSZ főigazgatójaként a kínai állambiztonsági miniszterrel, különös tekintettel arra, hogy mint ismeretes, a nemzetbiztonsági törvény szerint az NBSZ-nek nincs önálló nemzetbiztonsági feladatköre, csak más szervek felkérésére folytathat titkos adatszerzést, illetve információgyűjtést.

- Folytatott-e az NBSZ (Boda tábornok főigazgatói ténykedése alatt) szakmai együttműködést a kínai partnerszolgálatokkal az Egyesült Államok ellenében? Ha igen, ha nem, milyen nemzetbiztonsági és nemzetközi (diplomáciai) érdekeket sérthet a fénykép publikálása?

- Mi volt a Boda tábornok kínai látogatásáról készült dokumentumok minősítése?

- Milyen BM-, illetve NBSZ-szabályozók léteznek a szolgálat főigazgatójának külföldi, nem szövetséges országokban tett  látogatásaira, azok nyilvánosságára vonatkozóan? Milyen jogszabályokat és belső, szakmai utasításokat sértett Boda tábornok a fénykép publikálásával?

Stb., stb...

A teljes dokumentum itt érhető el:

https://drive.google.com/open?id=1WKFHhgy1M36JeJgmCotcOkRAb2-1eXOi