Amikor a nyúl viszi a puskát, avagy: amikor a terrorelhárítókat vallatják...

Az előző folytatása: A Dr. Koltay András úrnak, az NKE rektorának küldött nyílt levél második része:

2. Az NKE-n zajló nemzetbiztonsági felsőoktatás visszásságait (amelyekért nagyrészt Béres tábornok a felelős) és az altábornagy úr plágium-ügyeit már 2017 februárjában blogbejegyzésekben tártam a nyilvánosság elé. Ez Béres tábornoknak érthetően nem tetszett, azonban a sértettsége vagy a felháborodása sem méltányolható indok arra, hogy nyílt tudományos-szakmai vita vagy akár jogi elégtétel követelése helyett „odaszóljon” a munkahelyemre, a Zsigmond Király Egyetemre, és annak rektorát kérje az elhallgattatásomra. Az pedig teljes mértékben megengedhetetlen, hogy az NKE Nemzetbiztonsági Intézeténél kezdeményezze (2017. márciusban) egy nyilvánvalóan szakszerűtlenül és törvénytelenül működtetett „vizsgáló bizottság” felállítását, amely a Katonai és a Polgári Nemzetbiztonsági, valamint a Terrorelhárító Tanszék vezetőit és munkatársait (a hátam mögött) faggatja arról, hogy ki tart kapcsolatot velem, mintha én „leprás” lennék, vagy távoltartási végzés lenne ellenem. A „vizsgáló bizottság” javaslatára Patyi András rektor, az Ön elődje visszavonta a TEK-tanszék vezetőjének megbízatását, amivel sikerült az NKE Nemzetbiztonsági Intézet egyetlen, még színvonalasan működő szervezeti egységét tönkre tenni. Az új tanszékvezető egy egyetemi adjunktus lett (ami ellentétes a felsőoktatási törvénnyel és az egyetemi szabályozókkal). Az egyetlen („maradék”) vezető oktató (docens) nem rendelkezik szakirányú végzettséggel, és csak tiszteletbeli oktatói besorolása van, viszont nincs a beosztáshoz szükséges, a felsőoktatási törvényben és az egyetemi szabályozókban előírt oktatói és nemzetbiztonsági (terrorelhárító) szakmai tapasztalata. Az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének Terrorelhárítási Tanszéke – személyi összetételét és a felsőoktatási szakmai követelményrendszernek való megfelelést tekintve – jelenleg is törvénytelenül működik.


A vizsgáló bizottság szabálytalan (sőt törvénytelen) és nemzetbiztonsági szempontból is szakszerűtlen felállításával, valamint működtetésével az NKE-n (is) megtelepedett „Béres-maffia” saját bűnei elleplezésének kísérletét öltöztette hivatalos köntösbe, hatásköri túllépést és szolgálati visszaélést követett el, továbbá rendeltetés-ellenesen alkalmazta a nemzetbiztonsági eszközöket és módszereket. Veszélyeztette az NKE – és más egyetemek – autonómiáját, fenyegette az egyetemi polgárokat, és korlátozta a véleménynyilvánítás szabadságát. Az NKE és a KNBSZ összejátszásának köszönhetően a bűnelkövetők kaptak lehetőséget arra, hogy megtorolják a lelepleződésüket, és elrettentő példa statuálásával vegyék el a kedvét bárkinek is a közérdekű bejelentéstől.


Tisztelt Rektor Úr, a közszolgálatiság tekintélyének helyreállítása érdekében javaslom a fent említett „vizsgáló bizottság” hatalmi túlkapásokkal terhes tevékenységének és hazug, az egyetem érdekeit is súlyosan sértő megállapításainak felülbírálatát, a Nemzetbiztonsági Intézetnél uralkodó törvénytelen állapotok megszüntetését, az elkövetők fegyelmi eljárás alá vonását, az esetleges büntető feljelentés szükségességének mérlegelését.

(Folytatása következik...)