Listázok...

A Figyelő c. lap, és különösen annak főszerkesztője, Schmidt Mária "karaktergyilkosság útján kivégzendők" listájából ihletet merítve, de annak politikailag motivált és pusztán előítéletekre alapozott, minden ténybeliséget nélkülöző, törvénytelen megvalósítási módját nem példaként követve, szigorúan tényekre alapozva és politikamentesen, szakmai értékelési és közérdeklődésre számot tartó szempontok figyelembe vételével, én is készítettem egy listát, mégpedig azokról, akik a 2018. augusztus 14-én elindított naplóbejegyzések szereplői és a nyílt levelek eddigi és ezután várhatóan megszólított címzettjei voltak és lesznek az évezred botrányában való érintettségük okán. A megnevezett méltóságos urak és hölgyek többsége olyan magas pozíciót tölt be a nemzetbiztonsághoz kötődő területeken, hogy személyazonosságát a nyilvánosság előtt is köteles a törvényeknek megfelelően vállalni, és a szakmai kritikát elviselni, a hozzá intézett megkeresésekre reagálni. Az érintettek (elkövetők, főkolomposok, bűnsegédek, tanúk, áldozatok stb.) egy kisebbik része elvben joggal tarthat igényt arra, hogy a közvélemény előtt - a szűkebb szakmai köröket kivéve - "ismeretlen tettesként", azaz névtelenül (esetleg monogrammal, keresztnévvel vagy "ragadványnévvel") szerepeljen, nekik (szerzői jogaimmal élve) én kölcsönöztem (szerintem egyáltalán nem sértő) "becenevet". Aki emiatt háborog, az egyrészt leleplezi magát, másrészt óvodás szellemi színvonalról tesz tanúbizonyságot. Azon viszont senki se csodálkozzon, ha a valódi kiléte azért válik széles körben ismertté, mert az interneten ő maga dicsekedett el a rémtetteivel.

Egyúttal tájékoztatom az egyelőre kis számú olvasótábort arról, hogy szerkesztői megfontolásokból a jövőbeni nyílt levelek szövegét a bejegyzésekben teljes terjedelmükben közlöm (vagyis nemcsak az elérhetőségükre mutató linket adom meg), sőt az eddigi öt nyílt levelet is megismétlem ebben a formátumban. Ismétlés a tudás anyja, és talán így még többen, még kisebb erőfeszítéssel jutnak hozzá a lényegi ismeretekhez.

Most pedig íme az érintettek (nyílt levelek címzettei és Naiv Balfácán, azaz szerény személyem nemzetbiztonsági naplóbejegyzéseinek  további szereplői) előzetes listája, ABC-rendben, a doktori fokozatok, nemesi és vitézi címek mellőzésével:

Béres János vezérőrnagy, a KNBSZ főigazgató-helyettese
Boda József ny. r. vezérőrnagy, az NBSZ (volt) főigazgatója, az NKE RTK (volt) dékánja, az NKE NBI Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék vezetője
Botz László ny. altábornagy, az MK KFH (Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal) volt főigazgatója, a ZSKE és az NKE oktatója
Gulyás Gergely (Fidesz), a Nemzetbiztonsági Bizottság (volt) alelnöke, volt országgyűlési képviselő, miniszter
Hamar Ferenc ny. vezérőrnagy, az egykori Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) műveleti igazgatója (főigazgató-helyettese)
Hende Csaba (volt) honvédelmi miniszter, parlamenti képviselő, az Országgyűlés tisztségviselője
Hiperaktív Obsitos, egyetemi oktató, megszámlálhatatlan szakmai és társadalmi szervezet tisztségviselője és tagja
Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Felügyelő Testület elnöke, belügyminiszteri biztos
K. István ezredes, a KNBSZ (volt) humán főosztályvezetője, az NKE NBI Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék (volt) vezetője, a PTE Védelmi Kutató Intézet igazgatója (alias a Főmufti)
Kocsis Máté, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke
Kovács József altábornagy, a KNBSZ főigazgatója
Kovácsics Ferenc ny. altábornagy, az egykori KBH főgazgatója (korábban műveleti főigazgató-helyettese, ill. igazgatója)
Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Lázár János, a MEH volt minisztere, egykori miniszterelnök-helyettes, az Információs Hivatalt (IH-t) irányító miniszter
Molnár Gyula, az MSZP volt pártelnöke, Újbuda volt polgármestere:
Molnár Zsolt (MSZP), a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának volt elnöke, jelenleg is tagja
Nagy József vezérőrnagy, a KNBSZ főigazgató-helyettese
Navracsics Tibor, (volt) közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes, jelenleg az oktatási jogok (!) uniós biztosa:
Német Szilárd (Fidesz), a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke
Padányi József dandártábornok, az egykori ZMNE rektora, az NKE rektor-helyettese
Pásztor István vezérőrnagy, a KNBSZ (volt) főigazgató-helyettese, az Információs Hivatal (volt) főigazgatója
Patyi András, az NKE volt rektora, a Nemzeti Választási Bizottság volt elnöke
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke
Pintér Sándor belügyminiszter
Simicskó István, volt honvédelmi miniszter. a hazafias és honvédelmi nevelés kormánybiztosa
Szarka Gábor ny. ezredes, (volt) HM kabinetfőnök, az NKE Fenntartói Testület (volt) HM delegáltja, később párizsi katonai attasé, jelenleg egy állami cég vezérigazgató-helyettese
Szatmári Péter, a ZSKF volt rektorhelyettese, a ZSKE jelenlegi megbízott rektora
Szél Bernadett, az LMP volt pártelnöke, országgyűlési képviselő, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja
Tapa Barnabás, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mostani elnöke
Tömböl István ny. vezérezredes, volt vezérkarfőnök, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke
Vadai Ágnes (DK), a Nemzetbiztonsági Bizottság (volt) tagja

És még sokan mások...