Kommentálom (és kommendálom) magam

Néhány - részben "technikai", utólagos és előzetes megjegyzés az "illetékes elvtársakhoz" küldött levél kapcsán és általában:

1. A gugli drájvra kihelyezett legutóbbi, a képviselő hölgyeknek és uraknak címzett változatból (a nekik közvetlenül megküldötthöz képest) sajnálatos módon kimaradt egy mondat, mégpedig az alábbi, idézőjelek közé tett rész "Megjegyzendő" kezdetű bekezdése. 

"Azzal, hogy Pintér Sándor kerül a Nemzetbiztonsági Kabinet élére, megszilárdulnak a feltételei annak, hogy a szövetségesektől nemzetközi együttműködés keretében kapott adatokat, információkat az ő „magán-titkosrendőrségének” ügynökei az orosz, a kínai és az iráni speciális szolgálatoknak játszhassák át. A tűzzel játszunk.

Megjegyzendő, hogy a „lopakodó” rendőrállami terjeszkedés, a kormány és az ellenzék egymás ellenségeivé nyilvánítása és legitimitásának antidemokratikus megkérdőjelezése, továbbá a kormány (és nem a kormányzás!) stabilitásának mindenek fölé helyezése, akár a létfontosságú honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekek rovására is, már 2002-ben elkezdődött, és 2006-ban a Parlament honvédelmi és rendészeti bizottságainak egyesítésével „szentesült”.    

A negyedik Orbán-kormány honvédelmi minisztere Benkő Tibor vezérezredes. Ő 2015-ben (még vezérkarfőnökként) kapott tőlem bejelentést a NATO-ellenes tevékenységekről. Nem méltatott válaszra, de megsértődött, és kicsinyes bosszút állt rajtam.

Új pozícióban, a Miniszterelnökség nemzeti információs államtitkáraként tűnik fel Kovács József altábornagy, a KNBSZ eddigi főigazgatója. Egy olyan ember, aki évek óta nem mer a szemembe nézni, nem reagál a közérdekű bejelentéseimre, elnézi, sőt támogatja az alárendeltjei súlyos bűncselekményeit, és „struccpolitikájával” hozzájárul szövetségesi kapcsolataink rongálásához, katonai biztonságunk gyengítéséhez.

Az árulókat mindenki megveti, még az is, aki hasznot húz belőlük. Nem az oroszok, az irániak vagy a kínaiak bűne, ha élnek az ölükbe pottyant lehetőséggel, és a leggyengébb láncszemen keresztül megkísérlik kifürkészni a NATO vagy az EU titkait. Kémkedés mindig is volt, van és lesz. Az ellenérdekelt szolgálatok csak azt teszik, ami a dolguk. A „mieink” viszont – lázálmokat kergetve – az ellenkezőjét annak, ami a dolguk lenne, mert titokban a nyugat bukására spekulálnak. Mindenkinél okosabbnak hiszik magukat. Ez több, mint bűn: hiba.

Meggyőződésem, hogy a negyedik Orbán-kormány nem képes az elkerülhetetlen bizalmi válságot kezelni, a saját maga és (ha ez bárkit vigasztal) elődjei ballépéseit pártatlanul, tárgyilagosan és jogszerűen kivizsgáltatni és mindeközben a nemzetbiztonsági szolgálatok működőképességét, a kormányzás stabilitását, Magyarország nemzetközi beágyazottságát fenntartani. Márpedig jobb lesz, ha mi magyarok a saját, szuverén akaratunkból folytatunk le – a szövetségesekkel, tehát az EU-val és a NATO-val, illetve az érintett tagországokkal együttműködve – egy alapos vizsgálatot, és hozzuk meg a szükségesnek ítélt intézkedéseket (az adott ügyben felmerülő honvédelmi, nemzetbiztonsági, nemzetközi, diplomáciai, központi pénzügyi, bűnüldözési és egyéb érdekek viszonylagos súlyát mérlegelve), mintha a szuverenitásunk korlátozásával felérő nemzetközi nyomás kényszerítené ki az elkerülhetetlen állásfoglalást."

2. Ezek a nyílt levelek (az eddigiek és az előkészítés alatt állók) abban a titkos reményben születnek, hogy az "illetékesek" válaszolnak rájuk, sőt esetleg tesznek is valami épületeset (a sok rombolás után). De persze a válasz elmaradása is értelmezhető úgy, mint egy válasz (beismerés).

3. Kíváncsi vagyok, meddig lehet még agyonhallgatni, hogy a király meztelen.

4. Most éppen azon gondolkodom, hogy a még hátra levő több tucat nyílt levélből a legközelebbit (néhány nap múlva) kinek címezzem.